Kratki življenjepis

Mag. DušanNolimal

zdravnik, specialist javnega zdravja, raziskovalec

  • Nacionalni inštitut za javno zdravje
  • ICANAA – Mednarodni inštitut za kanabinoide
  • Nacionalni koordinator za področje drog pri WHO
  • Nekdanji predstavnik Slovenije v skupini Pompidou pri Svetu Evrope
  • Nacionalni koordinator za področje drog pri WHO

Leta 1981 je zaključil Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, leta 1987 pa magistriral iz znanosti javnega zdravja na Medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu. V obdobju med 1986 in 1990 je zaključil subspecializacijo iz medicine odvisnosti na Oddelku za raziskave odvisnosti in storitve zdravljenja na Centru za zdravstvene znanosti na Univerzi Kolorado v ZDA in na Centru za raziskave odvisnosti Nacionalnega inštituta za zlorabo drog v Baltimorju v Marylandu, ZDA. Kot stalni korespondent Slovenije v Pompidoujevi skupini Sveta Evrope in nacionalni koordinator za področje drog pri Svetovni zdravstveni organizaciji je bistveno prispeval k evropski politiki in raziskovanju drog, s tem ko je zagovarjal z dokazi podprto politiko in obravnaval vidike etike in človekovih pravic. Sodeloval je pri razvoju in sprejemu državne zakonodaje na področju preprečevanja uporabe drog in zdravljenja odvisnosti. Kot član znanstvene skupine EU pri Evropskem forumu o alkoholu in zdravju prispeva znanstvene nasvete in usmeritve za škodo, povezano z alkoholom, ter za vzpostavitev in vzdrževanje skupne baze dokazov na ravni EU. Bil je nacionalni strokovni svetovalec za projekt Aktivacija podjetij in delavcev za preprečevanje zlorabe substanc v JVE (ILO, 1996–1999). V trenutnem delu se posveča raznolikemu naboru tem, ki vključujejo stres, psihosocialna tveganja in trpinčenje na delovnem mestu, zasvojenost z alkoholom in drugimi drogami (ali je mobbing addictions kakšen pojem ali samo manjka vejica??), zdravstvo in oskrbo za ranljive skupine prebivalcev, vidike javnega zdravja, povezane z etiko in človekovimi pravicami, pospeševanje duševnega zdravja in pravic pacientov, vključno z medicinsko uporabo konoplje. V raziskavah se osredotoča na pogoje javnega zdravja, kot jih določajo sociala, gospodarstvo, politika, okolje in človekove pravice, s poudarkom na determinantah psihosocialnega zdravja in družbene odgovornosti na delovnih mestih. Je predan sodelavec Mednarodnega inštituta za kanabinoide (ICANNA) http://www.institut-icanna.com/, neprofitne organizacije, ki je nastala iz sodelovanja partnerjev iz Slovenije, Nemčije in Avstrije. Namen inštituta je večnacionalno sodelovanje na področju raziskav kanabinoidov. Posveča se znanstvenim raziskavam in izobraževanju ter razpravam o medicinski konoplji. Svoj namen dosega z izvajanjem raziskovanja, razvoja, analiziranja, izobraževanja, usposabljanja, svetovanja, spremljanja, objavljanja, informiranja, osveščanja, podajanjem strokovnih mnenj ali stališč, ponujanjem strokovnih nasvetov ipd. Inštitut izvaja lastne projekte kot tudi projekte po naročilu. Dr. Nolimal je avtor in soavtor več kot 300 znanstvenih člankov in knjig ter urednik in sourednik različnih publikacij na področju javnega zdravja (socialne medicine) v Sloveniji. Je redni govornik o občutljivih temah javnega zdravja in družbene odgovornosti v Sloveniji in je velikokrat citiran v medijih.

Predavanja in delavnice na naših seminarjih

2014 Povezovanje raziskovanja v javnem zdravju s politiko in prakso: Primer konoplje Povzetek
2014 Povezovanje raziskovanja v javnem zdravju s politiko in prakso: kako premakniti slovensko uradno politiko do konoplje z mrtve točke Povzetek
2015 Znanost, etika in politika razvrščanja prepovedanih drog Povzetek
2017 Javno zdravje, človekove pravice in medicinska konoplja Povzetek
2017 Javno zdravje, človekove pravice in medicinska konoplja Delavnica
2019 Konoplja, duševno zdravje in prohibicija: kritični pregled odnosa Predavanje