Strokovnjaki

Kratki življenjepisi


Dr. JonathanGrunfeld

nevrolog, nevro-onkolog

 • Paliativna oskrba, Asaf Harofeh Medical Center, Izrael

Dr. Jonathan Grunfeld je diplomiral iz medicine na Univerzi Tel Aviv leta 1996, iz nevrologije 2002, leta 2004 pa je končal študij na področju nevro-onkologije v Centru za raka MD Andersona.
Leta 2009 so pridobili pooblastilo za izdajo dovoljenj za medicinsko uporabo konoplje pri bolnikih z rakom in od takrat si je pridobil izkušnje z več kot 4000 bolniki.

Predavanja in delavnice na naših seminarjih

2019 Medicinska raba konoplje – pregled trenutnega stanja Povzetek

Dr. Lumír OndřejHanuš

analitični kemik, raziskovalec

 • Palacký Univerza v Olomouc-u, Češka
 • Hebrew University of Jerusalem, Izrael

Lumír Ondřej Hanuš je češki analitični kemik in vodilna avtoriteta na področju raziskovanja konoplje. Leta 1992 je skupaj z Williamom Anthony Devaneom izoliral in prvi opisal strukturo anandamid, endogeni kanabinoidni nevrotransmiter.

Prejemnik številnih nagrad na področjih kemije in medicine (Memorial Medal, Doctor honoris causa, Jack Herer Award, Outstanding Immigrant Scientist…).

V letih 2010 in 2011 je sodeloval na seminarjih v češkem parlamentu, osredotočenih na vzpostavitev zdravljenja s kanabinoidi.

Preberi več (Wikipedia)

Predavanja in delavnice na naših seminarjih

2014 Od konoplje do endokanabinoidov – od starodavne do sodobne uporabe v medicini Povzetek
2015 Od konoplje do uporabe v sodobni medicini Povzetek
2017 Ali so v konoplji edine zdravilne (medicinske) snovi kanabinoidi? Povzetek
2017 Ali so v konoplji edine zdravilne (medicinske) snovi kanabinoidi? Delavnica
2019 Ali pravilno zdravimo s konopljo? Povzetek

Prof. Dr. DavidNeubauer

nevrolog, raziskovalec

 • Pediatrična klinika, Bohoričeva 20, Ljubljana

Rojen: 1952 v Ljubljani. David Neubauer je v Ljubljani obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Maturiral je s prav dobrim uspehom leta 1971. Istega leta se je vpisal na Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani in diplomiral 8. novembra 1977 leta. Po enoletnem služenju vojaškega roka je eno leto stažiral in leta 1980 opravil strokovni izpit.

Podatki o napredovanju:

 • specialistični izpit iz pediatrije: 8.12.1984
 • prva izvolitev v naziv asistenta: 26.2.1986
 • prva redna zaposlitev kot asistent na Katedri za pediatrijo: 1988
 • delal kot klinični konzultant v Kuvajtu po pogodbi s KC: 1986-1987, 1988-1990; 1992-
 • doktoriral na medicinski fakulteti: 12. novembra 1993 z delom Kardiorespirografija v novorojen­čko­vem in zgodnjem otroškem obdobju
 • izvoljen v naziv docenta: 18. aprila 1994
 • podelitev naziva - svetnik: 10. julija 1996
 • predstojnik Kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni Klinični center Ljubljana: od leta 1996 dalje
 • izvoljen v naziv izrednega profesorja: 27. marca 2000
 • višji svetnik: junij 2005
 • izvoljen v naziv rednega profesorja: 2006

Sedanja zaposlitev

 • 1998 – 2015 predstojnik Kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana
 • 2015 – profesor na Medicinski fakulteti, Univerze v Ljubljani, Višji svetnik -Ministrstvo za zdravje R Slovenije, specialist pediater in specialist otroške nevrologije na Kliničnem oddelku za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana

Raziskovalno delo:

sodelavec raziskav

 • Epilepsije pri otrocih; RSS: 1981–1985, 1988 (nosilec I. Ravnik)
 • Hipoksično-ishemična encefalopatija; RSS: 1985–1986, 1988–1992 (nosilka: M. Derganc)

nosilec raziskave

 • Kardiorespirografija nedonošenčka in povezava z NNSD; Racionalizacija diagnostike, UKC: 1988
 • ECAS – European Concerted Action on SIDS (glavni koordinator: prof. Robert Carpenter, Unit of Epidemiology, Keppel Street, London) - nosilec slovenskega dela projekta (1995)
 • OSAS – obstruktivna apnea v spanju pri otrocih in mladostnikih – nosilec raziskave v okviru Pediatrija, RSS 1996

nosilec raziskovalnih projektov v Sloveniji:

 • Neonatalna encefalopatija (2000–2002) J3-2340-0312-00, MŠZŠ
 • Zgodnja razvojno-nevrološka obravnava (2001–2004) J3-3297-0312-01, MŠZŠ
 • Načini sledenja otrok z dejavniki tveganja v razvojnem obdobju J3-6163-0312-04, MŠZŠ

projekti in programi od 2007 dalje:

projekti v 7. evropskem OP

 • RESPECT: - Relating Expectations and Needs to the Participation and Empowerment of Children in clinical Trials (Main Coordinator John Chaplin, Gothenburg, Švedska) projekt financiran iz: the European Union's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no. 201938. Doseglivo na http://www.patientneeds.eu/Relating Expectations and needs to Participation and Empowerment of children in Clinical Trials
 • European Network for Rare Paediatric Neurological Diseases (nEUroped)  - European Network on Rare Paediatric Neurological Diseases Evropski projekt financiran med letoma 2009-2011European Union Public Health Program dosegljivo na: http://www.neuroped.eu/
 • NOTE- Neonatal Online Training in Europe (Evropski projekt iz sklada Leonardo da Vinci 2009-2011) Neonatal Online Training in Europe UK/09/LLP-LdV/TOI-163_266 Dosegljivo na: http://mentorspace.peermentor.org/note_eflyer/eflyer.htm
 • SCPE4-Net (Glavni koordinator: J De la Cruz, Madrid, Španija) EU projekt 2009 – 2013.

Izobraževalno delo - vodstva:

 • vodja študija: Pediatrija z razvojem otroka (Visoka šola za zdravstvo, smer fizioterapija)
 • vodja podiplomskega tečaja Otroška nevrologija (Medicinska fakulteta)
 • vodja podiplomskega študija Varstvo žensk, otrok in mladine (Medicinska fakulteta, Inštitut za varovanje zdravja)
 • koordinator Podiplomskega tečaja Denver II Slovenija (Medicinska fakulteta)
 • priprava programa specializacije iz Otroške nevrologije, ZZS, 2004
 • sonosilec doktorskega študija Nevroznanost na Univerzi v Zagrebu
 • nacionalni koordinator pri ZZS: Specializacija iz otroške nevrologije

Mentorstvo:

 • Mentorstvo mladim raziskovalcem in raziskovalkam (MŠZŠ, ARRS): 4-krat
 • Prešernove naloge za študente MF: 9 krat (4 priznanja, 4 nagrade)
 • Mentorstvo pri vpeljavi/standardizaciji novih razvojno-psiholoških testov:
 • Uvajanje testa spoznavnih sposobnosti za otroke –SYSTEMS v slovenski prostor (2003–2004)
 • Uvajanje zgodnjih razvojnih testov: Bayley II in CAT/CLAMS v slovenski prostor (2003–2004)
 • Diplomske naloge VŠZ: smer fizioterapija: 2-krat
 • Diplomske naloge IVZ: 5-krat
 • Magisteriji: 8-krat
 • Doktorati: 8-krat (3 x somentor)

Organizacija mednarodnih kongresov, sestankov in simpozijev: 18 x

Gostujoči profesor in konzultant:

 • Teaching Hospital Lusaka, Zambija; sodelovanje MF UL – Sekcija za tretji svet; 2 meseca, 1992;
 • Centre Hospitalier Lyon-Sud, Explorations Fonctionelles de Systeme Nerveux, Lyon, France (Dr. M. J. Challamel), Studies on Obstructive sleep apnea in children and Narcolepsy; Electroencephalographic and polygraphic studies in preterms, newborns and infants; 3 mesece 1988; 2 meseca, 1995;
 • Prizren General Hospital in The Flying Doctors Organization: Kinderberg International in Sekcija za tretji svet, MF UL, 2 tedna, 2000;
 • Po 2 meseca v letih 1995–2004: Al Sabah Childrens’ Hospital, NBK Nevrodevelopmental Unit, Kuwait;
 • in prenos novih tehnologij in metodologij iz naše države v tujino:

Cerebral Monitoring of Cardiorespiratory Functions (CMCRF) na enoti Unit of Neuropediatrics, NBK Hospital, Kuwait;

Cerebral Function Monitoring (CFM) na dveh intenzivnih oddelkih: PICU-Al Sabah Hospital, Kuwait in NICU. Al Jahra Hospital, Kuwait;

Videoelectroencephalography (videoEEG) na enoti: Unit of Neuropediatrics, NBK Hospital, Kuwait;

Sistemi razvrščanja: GMFCS za cerebralno paralizo (skupaj z V. Zeljic): Hospital of Physical Medicine & Rehabilitation, Kuwait;

Buccal midazolam treatment for status epilepticus; na enoti Unit of Neuropediatrics, NBK Hospital, Kuwait;

 • Redno v poletnih mesecih od leta 1991 dalje za 2 meseca: gostujoči konzultant – Al Sabah Childrens’ Hospital, NBK Nevrodevelopmental Unit, Kuwait

Članstva in funkcije - zunanja:

 • član EPNS (European Pediatric Neurology Society)
 • član EACD (European Academy of Childhood Disabilities)
 • član ICNA (International Child Neurology Association)
 • predstavnik Slovenije v CNA (Committee of National Advisors) v European Pediatric Neurology Society (EPNS)
 • glavni koordinator za področje otroške nevrologije pri IPOKRaTES (International Postgraduate Organisation for Knowledge transfer, Research and Teaching Excellent Students), Mannheim, Nemčija
 • predstavnik Slovenije v EBP (European Board of Pediatrics) v CESP/EAP (Confederation of European Specialists in Pediatrics), Paediatric Section of UEMS
 • predsednik WG Ethics, European Academy of Paediatrics (Paediatric Section of UEMS)
 • nacionalni koordinator za Specializacijo iz otroške nevrologije, ZZS

Nevladne organizacije:

 • predsednik uprave: Ustanova za otroško nevrologijo (od leta 1997 dalje)
 • član uprave Ustanove ZSU – Zveze slovenskih ustanov (od leta 2002 dalje)

Uredništvo:

 • Glavni urednik: Knjižnica otroške nevrologije (1998–)
 • Assistant Editor: Journal of Pediatric Neurology (2002–)

Samostojne publikacije – avtorstvo:

 • Neubauer D: Nevrološki pregled novorojenčka, Medicinski razgledi 1997
 • Kopač Š, Neubauer D: Izbrana poglavja iz otroške nevrologije, Medicinski razgledi 1998
 • Neubauer D: Repetitorij otroške nevrologije, Medicinski razgledi 2004.
 • Paro-Panjan D, Neubauer D: Nevrološki pregled novorojenčka, Medicinski razgledi 2010

Objave, indeksirane v SCI and CC:

Glej

http://pednevro.pedkl.si/osebje/zdravniki/david-neubauer/

in COBISS

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20090410091503-09180.html

Predavanja in delavnice na naših seminarjih

2019 Slovenske izkušnje z uporabo kanabidiola in domačih proizvodov kanabisa pri zdravljenju trdovratnih epilepsij, določenih epileptičnih sindromov in encefalopatij otroškega obdobja Povzetek

Dr. SueSisley

psihiatrinja, raziskovalka

 • Docentka, Medicinska fakulteta – Univerza v Arizoni, ZDA
 • Pomočnica direktorja za medstrokovno izobraževanje, Arizona Telemedicine Program, Phoenix
 • Glavna raziskovalka, FDA odobrena raziskava o varnosti in učinkovitosti medicinske konoplje pri veteranih s kroničnim in na zdravila odpornim PTSM

Suzanne A. “Sue” Sisley je psihiatrinja in docentka Medicinske fakultete na Univerzi v Arizoni. Poznana je predvsem zaradi raziskav o potencialih uporabe konoplje v medicini.

Bolnikom zagotavlja klinično oskrbo s pomočjo telemedicine, katere tehnologija vključuje videokonference iz satelitskih klinik ter spremljanje daljinskih naprav v uporabi na domu za psihiatrična vrednotenja, spremljanje zdravljenja z zdravili ter psihiatrične storitve v sili.

Kot lečeča zdravnica telemedicine uči študente medicine/prebivalce v sklopu tedenskih gostovanj na telemedicinskih klinikah, ki se nahajajo na 170 različnih lokacijah v Arizoni, ZDA.

Predavanja in delavnice na naših seminarjih

2015 Medicinska uporaba konoplje za zdravljenje bolnikov z odpornimi oblikami post-travmatične stresne motnje (PTSM) Povzetek
2015 Medicinska uporaba konoplje za zdravljenje bolnikov z odpornimi oblikami post-travmatične stresne motnje (PTSM) info
2017 Raziskovanje konoplje v medicini: Premagovanje ovir do učinkovitih kliničnih raziskav Povzetek
2017 Raziskovanje konoplje v medicini: Premagovanje ovir do učinkovitih kliničnih raziskav Delavnica
2019 Raziskovalne ovire v znanosti o konoplji Povzetek

Doc. dr. TanjaBagar

mikrobiologinja, raziskovalka

 • Predsednica strokovnega sveta Mednarodnega inštituta za kanabinoide

Tanja Bagar je direktorica in po tej funkciji predsednica strokovnega sveta Mednarodnega inštituta za kanabinoide. Je tudi namestnica direktorja podjetja, ki deluje na področju raziskav, razvoja in trgovine ter vodja razvoja in raziskav v okoljskem podjetju. Aktivna je tudi v akademski sferi. Predava mikrobiologijo in ekoremediacijske vsebine na fakulteti Alma Mater Europaea in strokovno oz. znanstveno sodeluje z avstrijskim kolidžem za zdravje in razvoj. Včlanjena je v Pomursko akademijo znanosti in umetnosti, Slovensko biokemijsko društvo in Društvo psihologov Slovenije ter je ena izmed ustanoviteljev Društva za ohranjanje in varovanje okolja. Ima bogate raziskovalne izkušnje, ki si jih je pridobila v laboratorijih na nacionalnem Kemijskem inštitutu, Biotehniški fakulteti, v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in prehrano, v Bolnišnici Topolšica ter na Inštitutu za mikrobiologijo in genetiko na Georg-August Univerzi v Gottingenu v Nemčiji ter na Inštitutu za celično biologijo Univerze v Edinburgu. Od leta 2013 sodeluje kot recenzentka na državnem tekmovanju raziskovalnih nalog, ki jih organizira Zveza za tehniško kulturo Slovenije. Za družbeno angažiranost je prejela Zahvalo Slovenskega mikrobiološkega društva za sodelovanje pri promociji mikrobiologije, posebno priznanje v sklopu slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS in vabilo za častno članico socialne zadruge KonopKo.

Kot predavateljica ali slušateljica se na nacionalni ali mednarodni ravni udeležuje raznih konferenc o kanabinoidih in endokanabinoidnem sistemu, konoplji, prehrani itd. Ukvarja se z mikrobiološkim vidikom, celično biologijo, biokemijo in molekularno biologijo v povezavi z endokanabinoidnim sistemom in delovanjem kanabinoidov, laboratorijskimi analizami produktov iz konoplje ipd. Zaključila je intenzivni štiritedenski e-izobraževalni program Conceptsof Cannabis Science I, ki ga izvaja Kenevir Research (Oregon, ZDA), kot tudi nadaljevalni program Conceptsof Cannabis Science II.

Tanja Bagar, v času študija dobitnica nagrade za nadarjene študente, je diplomirala iz študija mikrobiologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in za svoje diplomsko delo prejela Prešernovo nagrado. Podiplomski študij je nadaljevala na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer je doktorirala s področja biomedicinskih znanosti. Kot mlada raziskovalka je prejela Krkino nagrado za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela, za uspešno opravljen doktorat pa občinsko zlato plaketo. Strokovni izpit je opravila na Ministrstvu za zdravje.

Predavanja in delavnice na naših seminarjih

2019 Mitohondriji in njihova interakcija s kanabinoidi Povzetek

Dr. Dorothy H.Bray

farmacevtka, raziskovalka

 • Vodstvene izkušnje v velikih in malih družbah v Severni Ameriki in Evropi
 • Akademski dosežki z vodilno vlogo v znanosti na področju novih odkritij in razvoja poslovne strategije
 • Znanstvena strokovnjakinja Evropske komisije od leta 1994
 • Obsežno sodelovanje s farmacevtskimi družbami, vladami in nevladnimi organizacijami na vseh ključnih trgih

Dr. Dorothy H. Bray je ustanoviteljica podjetja Immuno Clin z obširnim strokovnim znanjem na področju razvoja farmacevtske dejavnosti, predkliničnega in kliničnega razvoja farmacevtskih izdelkov in funkcionalnih živil. Opravljala je več ključnih funkcij v ameriškem podjetju Glaxo Smith Kline, Glaxo Wellcome Inc., britanskem Glaxo Wellcome in v britanski fundaciji The Wellcome Foundation. Dr. Bray obsežno sodeluje s farmacevtskimi družbami, vladami in nevladnimi organizacijami na ključnih razvitih trgih in trgih v razvoju in je od leta 2003 znanstvena strokovnjakinja Evropske komisije. Je poslovna svetovalka številnim biotehnološkim podjetjem. Ob poslovni dejavnosti je bila tudi članica znanstvenega osebja in vodja znanstvenega poslovnega razvoja pri Enoti za klinična preskušanja Sveta za medicinske raziskave v Združenem kraljestvu, je trenutno častna višja predavateljica na Royal Free School of Medicine na Univerzi v Londonu in recenzentka pri več znanstvenih revijah.

Funkcije v panogi: od 1993 do danes

Immuno Clin Inc.: predsednica in izvršna direktorica od decembra 2013: razvoj blagovne znamke in odgovornost za oblikovanje in izvajanje strateškega načrta za pozicioniranjeIMMUNOCLIN CORPORATION (IMCL) kot vodilne družbe s pristopom personalizirane medicine, ki zagotavlja rešitve za oskrbo, osredotočeno na bolnika. Cannabis Science, Inc.: vodja Znanstvenega svetovalnega odbora od novembra 2014 (od maja 2013 do maja 2015 delovala kot direktorica, predsednica in izvršna direktorica: strateško svetovanje, vključno z razvojem poslovnega načrta in kliničnega razvoja izdelkov družbe. CANNABIS SCIENCE sodeluje z vodilnimi strokovnjaki pri razvoju zdravil z namenom razvoja, proizvodnje in komercializacije novih terapevtskih pristopov, ki uporabljajo izdelke na podlagi konoplje s prvotno osredotočenostjo na rak kože in nevrološka bolezenska stanja. Omnicanna Health Solutions, Inc: direktorica v upravi: maj 2013 do danes (predsednica in izvršna direktorica od maja 2013 do maja 2015): s pomočjo znanstvenih raziskav OMNICANNA Health Solutions razvija učinkovite rešitve na podlagi pripravkov s kanabinoidi za zdravje in wellness, obenem pa kozmetične farmacevtske proizvode, farmacevtske dodatke prehrani in živila. Immuno Clin  Ltd: direktorica: 2002 do danes (lastnica podjetja od decembra 2013). Družba razvija personalizirano medicino in prehranske platforme s ciljem razviti nove rešitve za starajočo se družbo. Portfelj Immuno Clina vključuje prognostične označevalce za bolezni srca in ožilja in alzheimerjevo bolezen, novo antiinfektivno zdravljenje širokega spektra in inovativen e-biosenzor za odkrivanje bakterij, virusov in malih molekul. S svojimi raziskavami in razvojem na področju nutrigenomike Immuno Clin razvija nove prehranske izdelke, ki delujejo protivnetno.

GlaxoSmithKline: 1993–2002: vodila velik mednarodni program kliničnih raziskav v sodelovanju z več akademskimi in tržnimi organizacijami s ciljem razviti nove intervencije na področju nalezljivih bolezni, bila direktorica za HIV, svetovna vodja kliničnega razvoja za HIV,  Glaxo Smith Kline, ZK: 1998–2002glavna vodja za medicinsko strategijo, Glaxo Wellcome, Inc: 1997–1999 glavna znanstvenica za klinične raziskave na področju protivirusnih zdravil, Glaxo Wellcome , ZK in ZDA: 1995–1997 glavna znanstvenica za klinične raziskave, The Wellcome Foundation, ZK: 1993–1995

Akademske raziskave: od 1979 do danes

častna višja predavateljica na Fakulteti za medicino na Royal Free Hospital in University College: od 2002 do danes: uporaba klinične imunologije pri razvoju farmacevtskih intervencij na področju nalezljivih bolezni; vodja razvoja znanstvenih dejavnosti na Enoti za klinična preskušanja Sveta za medicinske raziskave: 2004–2011 znanstvena sodelavka, klinična imunologija, Fakulteta za medicino na Royal Free Hospital, ZK: 1990–1993, raziskave o vlogi imunskega sistema pri pljučni prizadetosti, gostujoča znanstvenica Kraljeve družbe, Univerza Paris-Sud, Biokemija-biofizika, Francija: 1989–1990 znanstvena sodelavka, medicinska parazitologija, Londonska fakulteta za higieno in tropsko medicino, ZK: 1983–1989 znanstvena sodelavka, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Londonu, ZK: 1982–1983 asistentka raziskovalka, Inštitut ARC za fiziologijo živali, Babraham, Cambridge, ZK: 1981–1982 znanstvena sodelavka, Poljska znanstvena akademija, Inštitut za farmakologijo, Krakov, Poljska: 1979–1981

Nagrade/štipendije:

 • Usposabljanje EEC na področju nevrobiologije, Strasbourg, Francija
 • Doktorska štipendija Fakultete za farmacijo, Univerza v Londonu
 • Štipendija Sklada Winstona Churchilla za preučevanje zdravilnih rastlin v Afriki
 • Štipendija Sklada siraHalleya Stewarta za preučevanje naravnih proizvodov
 • Štipendija Kraljeve družbe za študij imunologije v Parizu

Izobrazba:

 • doktorat Fakultete za farmacijo na Univerzi v Londonu: 1988
 • magisterij iz biologije, Univerza Jagiellonianv Krakovu na Poljskem: 1979


Predavanja in delavnice na naših seminarjih

2017 Klinične študije s konopljo in kanabinoidi Povzetek
2017 Klinične študije s konopljo in kanabinoidi Delavnica
2019 Klinične študije s konopljo in kanabinoidi Povzetek

Dr. Guillermo VelascoDíez

biolog, biokemik, raziskovalec

 • Oddelek za biokemijo in molekularno biologijo I, Biološka šola, Univerza Complutense, Madrid, Španija
 • Zdravstveni raziskovalni inštitut Klinične bolnišnice San Carlos (IdISSC), Madrid, Španija

Guillermo Velasco je rojen v Madridu, kjer je študiral biologijo in doktoriral  leta 1997 na Fakulteti za biologijo Univerze Complutense v Madridu v Španiji. Po zagovoru doktorata je prejel dolgoročno štipendijo EMBO za delo v laboratoriju Philipa Cohena na Enoti za fosforilacijo proteinov na MRC (Dundee, Škotska) na projektu, katerega cilj je bil preučevati protein kinazo, ki jo aktivira Rho (ROCK).

Leta 1999 je dobil položaj asistenta na Fakulteti za kemijo Univerze Complutense, od leta 2003 pa je izredni profesor na Oddelku za biokemijo in molekularno biologijo I.

Leta 2001 so se njegove raziskave usmerile v raziskovanje mehanizmov, ki so osnova za protirakavo delovanje kanabinoidov, ter optimizacijo  morebitne klinične uporabe teh agentov pri zdravljenju rakov.  

Druge smeri raziskav, ki jih trenutno preučuje njegova ekipa, vključujejo vlogo stresa endoplazemskega retikuluma, avtofagije, apoptoze, medceličnega prenosa/transporta ceramida in regulacije mTORC1 in mTORC2 pri protirakavem delovanju kanabinoidov kot tudi sodelovanje poti, ki jih aktivira receptor rastnega faktorja, pri rezistenci na antineoplastično delovanje kanabinoidov.

Predavanja in delavnice na naših seminarjih

2017 Uporaba kanabinoidov kot zdravilo proti raku Povzetek
2017 Uporaba kanabinoidov kot zdravil proti raku Delavnica
2019 Uporaba kanabinoidov kot sredstev proti raku Povzetek

Dr. PaulHornby

zoolog, biokemik, patolog, raziskovalec

 • predsednik Hedron Analytical Inc. Vancouver, British Columbia, Kanada

Paul Hornby je diplomiral iz zoologije, je magister biokemije in doktoriral pa je na področju človeške patologije.

Je ustanovitelj in predsednik laboratorija, ki analizira kemično sestavo zeliščnih pripravkov. Health Canada mu je podelila certifikat za vodenje laboratorija, ki lahko legalno analizira konopljo, profile kanabinoidov in kemično sestavo.

Je avtor številnih študij in člankov v zvezi s konopljo (kemična sestava konoplje, metode ekstrakcije aktivnih kanabinoidov).

Preberi več (Wikipedia)

Predavanja in delavnice na naših seminarjih

2014 Trojna delitev v genetiki konoplje in razmerja med thc in CBD Povzetek
2015 ABC o CBD oz. pomen kanabidiola Povzetek
2015 Dekarboksilacija in standardizacija info
2017 Renesansa konoplje: Revolucija v sodobni medicini Povzetek
2017 Renesansa konoplje: Revolucija v sodobni medicini Delavnica
2019 Izkoriščanje prednosti konoplje Povzetek

Prof. Dr. TamaraLah Turnšek

doktorica biokemije, raziskovalka

 • Nacionalni inštitut za biologijo, Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka, Ljubljana

Rojena v Ljubljani, je leta 1983 doktorirala iz biokemije na Univerzi v Ljubljani. Od leta 1996–2018 je bila direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo, na katerem je ustanovila  Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka, ki ga je vodila do leta 2004, zdaj pa je vodja raziskovalnega programa tega oddelka. Od 2004 je redna profesorica in poučuje biokemijo raka na do in  po-diplomskem študiju biomedicine na UL. Svoj akademsko pot je začela na Oddelku za biokemijo in molekularno biologijo na Inštitutu Jožef Stefan, z  vmesnimi prekinitvam, kot je delovala Pediatrični kliniki UKC, na podoktorskem izpopolnjevanju na Wayne State University v Michiganu in kasneje tudi kot gostujoča profesorica v Albert Einstein MC v Philadelphiji ZDA ter gostujoča profesorica na Univerzi Sao Paolo v Brazilij.

Področje dela Tamara Lah obsega dokaj velik opus, in sega od področja encimatilke in proteoiznih encimov ter biološke in molekularne raziskave rakavih obolenj, kjer je bila vedno tesno povezana z biomedicinskini  oz s kliničnini raziskavami. V zadnjem času so osredotoča na raziskave rakavih matičnih celic in na raziskave  mezenhimskih matičnih celic v kontekstu  zdravljenja raka. Pri tem je v svojem delu spremljala tudi vpliv naravnih spojin, kot je ksantohumol, resveratrol in v zadjem obdobju predvsem konoplja oziroma kanabibidi kot protirakave učikovine.

Predavanja in delavnice na naših seminarjih

2019 Konoplja in rak Povzetek

Dr. Robert J.Melamede

molekularni biolog, biokemik, raziskovalec

 • izredni profesor in predstojnik za biologijo na UCCS (upokojen),
 • izvršni direktor in predsednik Cannabis Science (upokojen),
 • programski direktor Phoenix Tears, (Denver Kolorado)
 • izvršni direktor Masada (Kingston, Jamajka)
 • znanstveni svetovalec, Spannabis (Kolumbija JA) je mišljena K v Južni Ameriki?
 • znanstveni svetovalec Advisor Phoenix Tears (Tajska)

Robert J. Melamede je doktoriral iz molekularne biologije in biokemije na City University v New Yorku in je vodilna avtoriteta na področju uporabe kanabinoidov za terapevtske namene. Je avtor številnih znanstvenih publikacij, predavatelj ter strokovni član številnih združenj in fundacij (International Association for Cannabis as Medicine, Scientific Advisory Board of Americans for Safe Access, Sensible Colorado, Cannabis Therapeutics).

www.drbobscannabisawakeningfoundation.com

Predavanja in delavnice na naših seminarjih

2014 Kanabinoidni sistem – gibalo življenja in vpliv na družbo Povzetek
2015 Življenje, evolucija, endokanabinoidi in preživetje homo sapiensa Povzetek
2015 Evolucija, prilagodljivost in kanabinoidi info
2017 Receptor CB1 in razvoj človeštva v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti Povzetek
2017 CB1 receptorji in razvoj človeštva v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti Delavnica
2019 What if? Predavanje

Mag. DušanNolimal

zdravnik, specialist javnega zdravja, raziskovalec

 • Nacionalni inštitut za javno zdravje
 • ICANAA – Mednarodni inštitut za kanabinoide
 • Nacionalni koordinator za področje drog pri WHO
 • Nekdanji predstavnik Slovenije v skupini Pompidou pri Svetu Evrope
 • Nacionalni koordinator za področje drog pri WHO

Leta 1981 je zaključil Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, leta 1987 pa magistriral iz znanosti javnega zdravja na Medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu. V obdobju med 1986 in 1990 je zaključil subspecializacijo iz medicine odvisnosti na Oddelku za raziskave odvisnosti in storitve zdravljenja na Centru za zdravstvene znanosti na Univerzi Kolorado v ZDA in na Centru za raziskave odvisnosti Nacionalnega inštituta za zlorabo drog v Baltimorju v Marylandu, ZDA. Kot stalni korespondent Slovenije v Pompidoujevi skupini Sveta Evrope in nacionalni koordinator za področje drog pri Svetovni zdravstveni organizaciji je bistveno prispeval k evropski politiki in raziskovanju drog, s tem ko je zagovarjal z dokazi podprto politiko in obravnaval vidike etike in človekovih pravic. Sodeloval je pri razvoju in sprejemu državne zakonodaje na področju preprečevanja uporabe drog in zdravljenja odvisnosti. Kot član znanstvene skupine EU pri Evropskem forumu o alkoholu in zdravju prispeva znanstvene nasvete in usmeritve za škodo, povezano z alkoholom, ter za vzpostavitev in vzdrževanje skupne baze dokazov na ravni EU. Bil je nacionalni strokovni svetovalec za projekt Aktivacija podjetij in delavcev za preprečevanje zlorabe substanc v JVE (ILO, 1996–1999). V trenutnem delu se posveča raznolikemu naboru tem, ki vključujejo stres, psihosocialna tveganja in trpinčenje na delovnem mestu, zasvojenost z alkoholom in drugimi drogami (ali je mobbing addictions kakšen pojem ali samo manjka vejica??), zdravstvo in oskrbo za ranljive skupine prebivalcev, vidike javnega zdravja, povezane z etiko in človekovimi pravicami, pospeševanje duševnega zdravja in pravic pacientov, vključno z medicinsko uporabo konoplje. V raziskavah se osredotoča na pogoje javnega zdravja, kot jih določajo sociala, gospodarstvo, politika, okolje in človekove pravice, s poudarkom na determinantah psihosocialnega zdravja in družbene odgovornosti na delovnih mestih. Je predan sodelavec Mednarodnega inštituta za kanabinoide (ICANNA) http://www.institut-icanna.com/, neprofitne organizacije, ki je nastala iz sodelovanja partnerjev iz Slovenije, Nemčije in Avstrije. Namen inštituta je večnacionalno sodelovanje na področju raziskav kanabinoidov. Posveča se znanstvenim raziskavam in izobraževanju ter razpravam o medicinski konoplji. Svoj namen dosega z izvajanjem raziskovanja, razvoja, analiziranja, izobraževanja, usposabljanja, svetovanja, spremljanja, objavljanja, informiranja, osveščanja, podajanjem strokovnih mnenj ali stališč, ponujanjem strokovnih nasvetov ipd. Inštitut izvaja lastne projekte kot tudi projekte po naročilu. Dr. Nolimal je avtor in soavtor več kot 300 znanstvenih člankov in knjig ter urednik in sourednik različnih publikacij na področju javnega zdravja (socialne medicine) v Sloveniji. Je redni govornik o občutljivih temah javnega zdravja in družbene odgovornosti v Sloveniji in je velikokrat citiran v medijih.

Predavanja in delavnice na naših seminarjih

2014 Povezovanje raziskovanja v javnem zdravju s politiko in prakso: Primer konoplje Povzetek
2014 Povezovanje raziskovanja v javnem zdravju s politiko in prakso: kako premakniti slovensko uradno politiko do konoplje z mrtve točke Povzetek
2015 Znanost, etika in politika razvrščanja prepovedanih drog Povzetek
2017 Javno zdravje, človekove pravice in medicinska konoplja Povzetek
2017 Javno zdravje, človekove pravice in medicinska konoplja Delavnica
2019 Konoplja, duševno zdravje in prohibicija: kritični pregled odnosa Predavanje

Dr. IlyaReznik

nevropsihiater

 • Specialist za odrasle na področju forenzične in klinične nevropsihiatrije v diagnostičnem in svetovalnem centru MaReNa, Izrael

Dr. Ilya Reznik je avtor odličnih izobraževalnih in strokovnih zapisov ter dokumentiranih prispevkov na področju nevropsihiatričnih raziskav, kot so publikacije in druge inovativne dejavnosti.

Dr. Reznik redno objavlja avtorske študije (vključno z nadzorovanimi testiranji), preglede in poročila o posameznih primerih v vodilnih strokovnih revijah na področju klinične psihiatrije in nevropsihofarmakologije. Glavno področje delovanja je uporaba konoplje in kanabinoidov za medicinske namene, predvsem za različne nevropsihiatrične bolezni, kot so sindrom kronične bolečine, posttravmatske stresne motnje (PTSM), obsesivno-kompulzivne motnje, Tourettov sindrom, Parkinsonova bolezen, Alzheimerjeva bolezen itd.

V zadnji 6-ih letih koordinira aktivnosti Nacionalnega foruma/Združenja za raziskave in zdravljenje s konopljo v Izraelu. Bil je pridruženi član kanadskega Konzorcija za raziskovanje kanabinoidov (PKSI), član mednarodnega raziskovalnega združenja za kanabinoide (ICRS). Leta 2013 je bil izvoljen v odbor Mednarodnega združenja za kanabinoidna zdravila (IACM), kjer spodbuja izobraževalne in mednarodne dejavnosti IACM.

Predavanja in delavnice na naših seminarjih

2015 Praktični vidiki uporabe konoplje kot zdravilne učinkovine Povzetek
2015 Praktični vidiki uporabe konoplje kot zdravilne učinkovine info
2019 “To be, or not to be, that is the question”. Deljeno odločanje pri zdravilih iz konoplje Povzetek

RN InbalSikorin

clinical nursing

 • NiaMedic, Chief Nursing Officer

Matron Inbal Sikorin is the Co-Founder and Chief Nursing Officer of NiaMedic. Prior to co-founding NiaMedic, Inbal was the Head Nurse of "Hadarim" nursing home at Kibbutz Na'an. There, Inbal founded a groundbreaking Medical Cannabis program for the elderly. For almost a decade, Inbal has been a world renown pioneer and expert in the Medical Cannabis field, treating and counseling thousands of patients over the years, with a special focus on exceptional treatment methods, developing treatment protocols and data analyses. Additionally, Inbal helped develop a Palliative Care Course for medical staff - a rich and comprehensive curriculum that has changed the world view of patient care and Medical Cannabis as a treatment option in nursing homes.

Predavanja in delavnice na naših seminarjih

2019 Geriatrična medicina in medicinska konoplja Povzetek

Dr. Roman Štukelj

asistent, raziskovalec

 • Laboratorij za klinično biofiziko, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

Roman Štukelj, kot raziskovalec dela na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer v Laboratoriju za klinično biofiziko. Sodeluje tudi na katedri za Ortopedijo, UKC Ljubljana, kjer obravnavajo lastnosti celic in celičnih membran s posebnim poudarkom na membranskih nanostrukturah kot so zunajcelični vezikli in nanotube. Z določanjem števila veziklov v izolatih iz periferne krvi razvijajo tudi metodo za zgodnje odkrivanje splošno razširjenih bolezni (npr. raka in avtoimunskih bolezni), ki bi lahko dopolnila ali nadomestila invazivne postopke (biopsije), in ocenili tveganje za srčno-žilne bolezni.

S konopljo se je v raziskovalne namene pričel ukvarjati zaradi vse bolj priznanega in dokazanega terapevtskega potenciala njenih učinkovin. Preučuje delovanje različnih kanabinoidov na obliko celične membrane ter to povezuje z znanjem o mehanizmih nastajanja in obvladovanja zunajceličnih veziklov. Piše tudi članke v povezavi s konopljo in endokanabinoidnim sistemom, o prehrani in zdravem načinu življenja, svoje znanje pa izpopolnjuje na strokovnih srečanjih in konferencah doma in v tujini.

Predavanja in delavnice na naših seminarjih

2019 Konoplja kot esencialno živilo in njena vsestranska uporabnost Povzetek