Biographical note

TamaraLah Turnšek, PhD

biochemist, researcher

  • National Institute of Biology, Ljubljana

Rojena v Ljubljani, je leta 1983 doktorirala iz biokemije na Univerzi v Ljubljani. Od leta 1996–2018 je bila direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo, na katerem je ustanovila  Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka, ki ga je vodila do leta 2004, zdaj pa je vodja raziskovalnega programa tega oddelka. Od 2004 je redna profesorica in poučuje biokemijo raka na do in  po-diplomskem študiju biomedicine na UL. Svoj akademsko pot je začela na Oddelku za biokemijo in molekularno biologijo na Inštitutu Jožef Stefan, z  vmesnimi prekinitvam, ko je delovala Pediatrični kliniki UKC, na podoktorskem izpopolnjevanju na Wayne State University v Michiganu in kasneje tudi kot gostujoča profesorica v Albert Einstein MC v Philadelphiji ZDA ter gostujoča profesorica na Univerzi Sao Paolo v Brazilij.

Področje dela Tamare Lah Turnšek obsega dokaj velik opus, in sega od področja encimatilke in proteoiznih encimov ter biološke in molekularne raziskave rakavih obolenj, kjer je bila vedno tesno povezana z biomedicinskini  oz. s kliničnini raziskavami. V zadnjem času so osredotoča na raziskave rakavih matičnih celic in na raziskave  mezenhimskih matičnih celic v kontekstu  zdravljenja raka. Pri tem je v svojem delu spremljala tudi vpliv naravnih spojin, kot je ksantohumol, resveratrol in v zadnjem obdobju predvsem konoplja oziroma kanabinoidi kot protirakave učinkovine.

Lectures and workshops on our seminars

2019 Cannabis and cancer Abstract